Понедельк, 27.09.2021, 11:36
Приветствую Вас Гость | RSS

Словесник

Меню сайта
Время жизни сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Методический кейс

Главная » Файлы » Обучалка для учащихся » Памятки [ Добавить материал ]

План аналізу поетичного твору
04.12.2015, 20:29

План  аналізу  поетичного  твору

 1. Автор,  назва,  рік написання.
 2. Тема, ідея твору.
 3. Жанр  (елегія, сонет, ода, ідилія, медитація, верлібр, балада, романс, байка, поема, роман у віршах, пісня, дума, билина, псалми, білий вірш, гумореска  тощо)
 4. Жанр лірики : громадянська, патріотична, пейзажна, інтимна, філософська, релігійна, гумористична, сатирична,  ліро-епічна
 5. Будова поезії :
  1. Строфа: двовірш, тривірш, чотиривірш (катрен), п’ятивірш, шестивірш, восьмивірш.

                            2)  Віршований розмір (стопа):

 • двоскладова: хорей (—´ U),  ямб (U—´) ;
 • трискладова: дактиль (—UU),  амфібрахій (U—´U),  анапест (UU—´)

             3) Пиріхій – стопа з двох ненаголошених складів  (UU)

Не Райн, не Волга, не Дніпро, не Висла,     U—´ / U—´ /  UU / U—´ /

Його сховає  вічності ріка...                       U—´ / U—´ / U—´ / UU / U—´ /

             4) Спондей – стопа з обома наголошеними складами  (—´  —´ )

             5) Цезура – пауза в середині рядка ( // )

             6) Рима:

 • чоловіча – наголос на останньому складі (панотця´) ;
 • жіноча – наголос на передостанньому складі (нехи´трі) ;
 • дактилічна – наголос на третьому від кінця складі  (біле´нькому) ;
 • гіпердактилічна – наголос на четвертому від кінця складі

                                                                  (над віко´нницею)

             6) Рима:

 • бідна – повторення 1 звука:  виграє,

                                  спокій є ;

 • достатня – повторення 2 звуків:  грає,

                                       шукає ;

 • багата – повторення 3 звуків:  лазурі,

                                         бурі  .

 • рима – асонанс (співзвучність звуків):  сутінь,

                                                                      сита

              7) Римування:

а) паралельне              а   б) перехресне     а   в) кільцеве     а         г) потрійне       а

   (суміжне чи парне)    а                              б                        б                                а

                                   б                              а                        б                                а

                                   б                              б                        а                                б

                                                                                                                               б

                                                                                                                               б

д)  монорим – єдина рима у всьому вірші  ( Рубаї )

 1. Особливості  поетичної  мови:
 1. фоніка
 2. тропіка
 3. поетичний синтаксис

Особливості  поетичної  мови

Фоніка

 1. Евфонія  (милозвучність)
 2. Алітерація  (повторення приголосних звуків) — Ой, як та біла білота біліла...
 3. Асонанс  (повторення  голосних звуків) — Коли ішов я полем, полегшало – мов             плугом одорав...
 4. Звуконаслідування — „Тьох, тьох,”- соловей щебече.

Тропіка

 1. Епітет (образне  означення) — м’язисте віття.
 2. Порівняння — Словами обсипали, мов пшоном.
 3. Алегорія  (інакомовлення) — Вовк та Ягня у байці Л. Глібова – пан та кріпак. 
 4. Алюзія (натяк до певного твору, сюжету, образу, історичної події) – Де рідна на тебе чекала Ітака.                                              
 5. Гіпербола  (перебільшення  ознак) — море сліз, кинути всі квіти коханій до ніг.
 6. Іронія  (прихована  насмішка) — На всіх язиках все мовчить, бо благоденствує.
 7. Літота  (применшення ознак) — Ми – дотик до глибин природи.
 8. Метафора  (приховане  порівняння) — спить троянда, облетіли надії.
 9. Метонімія  —  З’їв  три  тарілки,  купив  Шевченка.
 10. Оксюморон  (протилежні слова) — Любове грізно! Світла моя муко!
 11. Персоніфікація  (олюднення неживого) — І море ревнуло Босфорові мову.
 12. Символ (умовний знак, образ) — Голуб – символ миру.
 13. Синекдоха (зіставлення) — Я бачу люд без житнього шматка.
 14. Перифраз — Великий Каменяр – І. Франко. Лесин край – Волинь.
 15. Групи архаїзмів, неологізмів, діалектизмів, слов’янізмів, антоніми, синоніми.

Поетичний   синтаксис

 1 Повтори:   а) анафора  (єдинопочаток),

                       б) епіфора  (єдинозакінчення),

                       в) тавтологія  (повторення слів) — Все це музика, і  музика, і музика.

2. Фразеологізми:  а) крилаті  вислови —  Сильні світу цього (Біблія),

                             б) прислів’я, приказки.

3. Риторичні  фігури:  а) риторичні заперечення,

                                 б) риторичні звертання,

                                 в) риторичні оклики,

                                 г) риторичні  питання.

Окремі  синтаксичні  фігури

 1. Градація (амплікація) — нагромадження емоційної сили синонімів у напрямі зростання :  безрідний, кволий, блудяга.
 2. Антитеза — різке протиставлення протилежних понять:

                                         Люди мучились, як в пеклі,

                                        Пан втішався, мов у раю.

 1. Багатосполучниковість — повторення однакових сполучників.
 2. Безсполучниковість —  пропуск сполучників.
 3. Еліпсис — пропущені члени речення.
 4. Інверсія — непрямий порядок слів.
 5. Паралелізм — спільність між явищами.
 6. Інвектива — різке обвинувачення.
 7. Панегірик — возвеличення.
Категория: Памятки | Добавил: panova
Просмотров: 1194 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии и видеть ссылки на материалы могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт
Поиск