Воскресение, 26.09.2021, 18:20
Приветствую Вас Гость | RSS

Словесник

Меню сайта
Время жизни сайта
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0

Методический кейс

Главная » Файлы » Украинский язык » Тестирование [ Добавить материал ]

Словникові диктанти
04.02.2017, 16:49

Вимова голосних звуків

Словниковий диктант №1

Учитель, наука, ранок, правда, віра, жито, книга, краса, мудрість, пахощі; писанка, багаття, вечір, співець, сніжинка, струмок, яблуко, півуроку, прадід, культура; подяка, горобина, океан, осока, осика, вогонь, доброта, соловей, паросток; зозуля, козуля, голубка, погруддя, тобі, собі; веселка, зерно, земля, летіти, деревій, стебло, смерека, зимовий, кирпатий, дивовижний. (45)

Вимова приголосних звуків

Словниковий диктант №1

Народ, друг, хліб, ніж, молодь, зигзаг, пейзаж, наказ, ґедзь, паморозь; стежка, шибка, рибка, берізка, низько, складка, борідка, редька, мережка, різьба, ложка; легко, вогко, нігті, кігті, дьогтю, мигтить; розквітати, безсмертя, розпис, безкоштовно, розступитися, черезсідельник; молотьба, вокзал, футбол; ґудзик, ганок, грунт, ґедзь, аґрус, гуля, легінь, гречний, Гренландія. (45)

Словниковий диктант №2

Гданськ, гуля, ґава; гігант, гарно, гніздо, горіх, голос, грізно, готель, глибоко, газета, вагон; бджола, джміль, джерело, дослідження, дзвін, дзеркало, дзвіниця, дзвінко; підживити, віджартуватися, відзимувати, відзначити; плащ, плач, хрущ, чаша, круча, чебрець, шепіт, щедрий, ліщина, чемний, брошура, журі, що, чого, очі, ножі, шість, ключі, підніжжя, узбіччя. (45)

Словниковий диктант №3

Піддашшя, подорожжю, величчю, розкішшю,тінню, зустріччю, міддю,галуззю,аквареллю; радістю, повістю, мудрістю ; факт, фазан, дельфін, філософія, фотограф, феєрія, Федір, файно, Феодосія, фотомонтаж, фаза, фон, хвіртка, хвороба, хвиля, хвоя, хвалебний, хвастливий, хвилинний; сміється, хвилюється, познайомляться, навчаться; смієшся, хвилюєшся, познайомишся, навчишся; агентство, студентство, туристський, поїздці, звістці, невістчин. (45)

Слова з наголосом на перший склад

Словниковий диктант №1

Дівчина, імідж, знехотя, значно, надпис, дисковий, відтік, адресний, пагін, осуд, орден, ордер, окисний, замір, замкнений, врозсип, вскочити, сторчголов, стадний, комір, зоморозок,чайка, черствіти, цямрина. (24)
Словниковий диктант №2

Сутінний, табель, твердячи, колесо, доказ, хмаристий, комин, скумбрія, смажений, нахильцем, нахідка, праліс, потайки, придане, повагом, навзнак, замкнений, замазка, замах, восьмий, бродячи, бульбашка, грубощі, злегка. (24)

Словниковий диктант №3

Догмат, кидати, випадок, разом, розвідка, вірші, віршів, приповідка, олень, спина, царина, немає часу, щипці, грошей, дрова, зозла, фольга, курятина, будемо, долішній, підлітковий, донька, решето, загадка. (24)

Слова з наголосом на другий склад

Словниковий диктант №1

ФенОмен, везлА, генЕзис, завдАння, абИ де, аджЕ, абИколи, анІж, рондО (шрифт), рубЕль, рукОпис, правОпис, перЕбіг подій, пізнАння, новИй, щавЕль, борОдавка, вимОга, вітчИм, граблІ, дочкА, зубОжіти, зубОжілий, фартУх. (24)

Словниковий диктант №2

ПодУшка, позАторік, тріскОтнява, ненАвидіти, добУток, квартАл, налИгач, дичАвіти, чорнОзем, чорнОслив, оптОвий, отАман, індУстрія, колОворот, добрАніч, колОдязь, добрИдень, книжкОвий, дозвОлений, хронОметр, скороОпис, скромнЕнький, недОкурок, натщЕсерце. (24)

Словниковий диктант №3

РяснИй, нікОго, занЯття, закрУглений, задУха, вітрИще, відтІнок, вірнЕнький, брестИ, бриньчАти, босЕнький, айвА, абИхто, звірЯчий, либОнь, правнИчий, правлІння, послАбити, похІдний, єствО, відкИдати, відгИн, вівсЯний, бурУн. (24)

Словниковий диктант №4

ДобрИвечір, дозЕмний, добрОбут, хлібЕць, моржЕвий, наввИпередки, м’язИстий, запАска, вітрИсько, відсОтковий, відстОяти, босОніж, адрЕсний, серцЕвий, обрАнець, ненАвисть, експЕртний, експЕрт, допІзна, ялИновий, шкрябнУти, шлункОвий, таксОметр, ключОвий. (24)

Слова з наголосом на третій склад

Словниковий диктант №1

Розв’язАння, сторожИти, сторінкИ (множина), одинАдцять, кіломЕтр, ідемО, беремО, абиЯк, ідетЕ, асимЕтрія, бюлетЕнь, надихАти, псевдонІм, кропивА, болотИстий, валовИй, заворОжений, інженЕрія, мозолИстий, наздогАд, некролОг, осокА, каталОг, бюлетЕнь. (24)

Словниковий диктант №2

РукопИсний, кулінАрія, цигаркОвий, холодИти, слов’янИн, сопілкОвий, нафтовИк, нитковИй, соломИнка, задихАтися, замалИй, саночкИ, площинА, листопАдовий, надрядкОвий, сантимЕтр, мармурОвий, закриттЯ, віршовИй, бузинОвий, брунькОвий, броньовИй, алфавІт, абордАж. (24)

Словниковий диктант №3

МелькнУти, заповзЯття, будинкОвий, посерЕдині, поскладОвий, пополУдні, поодИнці, підлестИтися, підсумкОвий, одинАдцятий, нерозклАдний, мазурОк (печиво), майданОвий, дробовИй, дотикОвий, доплатнИй, диспансЕр, триразОвий, сторінкОвий, скрипкОвий, прописнИй, перебІльшення, занепАсти, безсорОмний. (24)

Слова з наголосом на четвертий склад

Словниковий диктант №1

ХлібопекАрський, слабохарАктерний, сором’язлИвий, найцікавІший, вітрозатрИмний, потребуваАти, пороховИй, постановИти, підзаголОвок, одноразОвий, одноцилІндровий, непримирЕнний. (12)

Словниковий диктант №2

НепоказнИй, неприйнятнИй, ягідникОвий, машинопИсний, інтерфенОметр, довгострокОвий, вітрозатрИмний, відсторонИти, вірнопіддАний, вуглеводнЕвий, вітрозапИльний, віровизнАння. (12)

Слова з подвійним наголосом

Словниковий диктант №1

ПОмИлка, зАвждИ, назАвждИ, правОпИсний, прОстИй, сл.ІзьмИ, рОзбІр, бАйдУже, зАвждИ, кОрИсний, маАбУть, пЕрвІсний, прОстИй, тАкОж , рАботоргІвля, привАтнорабовлАсницький . (12)

Словниковий диктант №2

ЧорнОзЕм, сприйнЯттЯ, спрОстА, спИнА, рОзклАдка, рОзлИв, підмЕткОвий, пІдклАдка, невИдИмий, мАрганцЕвий, кАмфОрний, звукопровІднИй. (12)

Слова з наголосом на різні склади

Словниковий диктант №1

КалИновий, іспитОвий, яскравІший, шИроко, чотирнАдцятеро, розгОрнутий, річковИй, рОзспів, подвОїти, осокА, недОкурок, натщЕсерце. (12)

Словниковий диктант №2

МашинОпис, мерЕжа, кАмбала, іржАвіти, їстівнИй, каталОг, видАння, відцентрОвий, спиртовИй, католИцький, квітчАстий, портАл. (12)

Орфографія

Словниковий диктант № 1

Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е] , [и], [о] в коренях слів

Широкий, клекотіти, боїться, степи, дощу, левада, кишеня, минулий, шелест, берег, дерево, рученька, ріднесенький, доручення, козеня, лебедя, бриніти, криниця, дрижати, дрімати, тріщати, стелити, держу, голубка, допомога, гонити, великий, розумний, богатир, багатий, гончар, товар, кисет, семеро, ліжечко, учитель, лебедя, каменя, тривати, тривога, кривавий, корявий, зелень, серед, селезень. (45)

Словниковий диктант № 2

Спрощення в групах приголосних

Проїзний, шістнадцять, тижневий, шістдесят, шістсот, якісний, улесливий, кістлявий, компактний, місце, серце, пестливий, хвастнути, хвастливий, бризнути, хворостняк, зап’ястний, баластний, компостний, блиснути, форпостний, пристрасний, кількісний, студентський, кореспондентський, туристський, щасливий, корисний, цілісний, ремісний, перехресний, злісний, персня, заздрісний, усний, радісний, пісний, людський, пискнути, тоскно, скнара, випускний, рискнути, верескнути, пропускний. (45)

Словниковий диктант № 3

Сполучення ьо, йо

Йосип, льон, трьох, його, йодистий, йогурт, район, бойовий, знайомий, майор, Андрійович, по-дійовому, Муравйов, Соловйов, серйозний, підйом, сьогодні, бадьорий, трьох, дзьобати, на цьому, Ковальов, Васильович, чотирьох, батальйон, бульйон, каньйон, павільйон, мільйон, сеньйор (в Іспанії), лосьйон, медальйон, трильйон, синьйор (в Італії), ларьок, емальований, кольоровий, Льова, сльоза, середньовічний, на ньому, їхнього, Віталійович, вечірньому, Корольов. (45)

Словниковий диктант № 4

Правила вживання м’якого знака

Честь, вогонь, зав’язь, вісь, швець, біль, батько, сядьмо, донька, різьба, восьмий, будівельник, синьо-жовтий, середньовічний, учительський, їдальня, пильність, стільці, Ользі, польський, київський, запорізький, близькість, донецький, зіронька, білесенький, вірнісінький, малюсінький, змагаються, неньці, віньєтка, більярд, Ньютон, любов, кобзар, Харків, чотирма, Горький, пісня, український, різьбяр, тьмяний, менший, волинський, женьшень. (45)

Словниковий диктант № 5

Правила вживання апострофа

Здоров’я, люб’язність, жираф’ячий, в’ється, солов’ї, дев’ятсот, подвір’я, міжгір’я, пір’їна, матір’ю; під’їзд, без’ядерний, від’їжджати, перед’ ювілейний, об’єднання, возз’єднання, роз’яснити; трьох’ярусний, дит’ясла, пан’європейський, Мін’юст; пів’яблука, пів’юрти, пів’ємкості, пів’їдальні; Лук’ян, комп’ютер, прем’єр, п’єдестал, інтерв’ю, Руж’є, Х’юстон, Монтеск’є; інтер’єр, бар’єр, кар’єра, Фур’є; ад’ютант, ін’єкція, арф’яр, черв’як, верб’я, верф’ю, зв'язок, розм’якнути. (45)

Словниковий диктант № 6

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків

Роззброїти, віддаль, беззмістовний, переддень, Наддніпрянщина, віддзеркалений, оббити, наввипередки, беззастережний, ззамолоду, віддаль, осінній, родинний, безсонний, цінний, рослинний, вітамінний, годинник, розрісся, вознісся, пасся, пронісся, юннат, міськком; нездоланний, нескінченний, широченний; світання, знаряддя, колосся, галуззя, багаття, зілля, узбережжя, обличчя, затишшя; суддя, Ілля, стаття; розповіддю, подорожжю; навмання; попідвіконню, востаннє; ллється. (45)

Словниковий диктант № 7

Подвоєння приголосних у загальних та власних назвах іншомовного походження

Аннали (літописи), білль (законопроект у Великобританії, США), бонна, брутто, булла (послання, папська грамота), ванна, вілла, мадонна, мірра (ароматична смола), мотто (афоризм), мулла, нетто, панно, панна, пенні, примадонна, тонна; апперцепція, імміграція, іммігрант, сюрреалізм, ірраціональність, ірреальність, інновація; Ніцца, Калькутта, Уссурі, Голландія, Еллада, Канни, Міссісіпі, Таллінн, Ахіллес, Шиллер, Ватт (прізвище), Алла, Віссаріон, Нонна, Будда, Белла, Геннадій, Елла, Жанна, Інна, Сусанна. (45)

Словниковий диктант №8

Подвоєння приголосних та апостроф у словах іншомовного походження

Алло, нетто, брутто, тонна, донна; ірраціональний, ірреальний, сюрреалізм, інновація, контррозвідка; Ассирія, Міссісіпі, Гіппократ, Діккенс, Одіссей; Аполлон, Ілля, Джонні; Алла, Ганна, Стелла, Сусанна; бароко, лібрето, беладона, бравісимо, стакато, інтермецо; прем’єр, Рив’єра, п’єдестал, ін’єкція, Монтеск’є, кар’єра; суб’єкт, ад’ютант, кон’юктивіт; кювет, рюкзак, фюзеляж, пюпітр, бюро, бюджет, курйоз, підйом. (45)

Словниковий диктант № 9

Подвоєння не відбувається

Комісія, колектив, територія, група, програма, тераса, траса, маса, шосе, алея, дисидент, дискета, депорт, аристон, аритмія, меліліт, ортилія, коледж, ралі, спагеті, хокей, хобі, мукор, карикатура, апель; бароко, лібрето, бравісимо, інтермецо, піанісимо, фортисимо, стакато, прима, арія; біль (іменник чоловічого роду), ват (одиниця виміру), фіни, імейл, імідж; Агнеса, Інеса, Іполит, Кирило, Пилип, Сава. (45)

Словниковий диктант № 10

Правопис суфіксів і префіксів

Схопити, спалити, згірклий, зшиток, премудрість, преподобний, сформувати, прекрасний, придбати, присілок, прірва, презирливий, пришкільний, прізвище, розчинити, безхвостий, відстати, передпліччя, обсмажити, підкислити, зіставлення, зібрати, сковзко, струсити, зім’ятий, міжсистемний, підсипати, розплести, придбати; пальчик, кропивник, морозиво, паливо, печиво, діяльність, стрілець, учитель, соняшничиння, косіння, ведення, рішення, знання, кошеня, крамаренко, рученька. (45)

Словниковий диктант № 11

Правопис іменникових та прикметникових суфіксів

Ведмедище, Савич, Іллівна, Володимирович, Якович, Олександрович, Григорівна, Геннадійович, гаївка, підготовка, візок, місток, пеньок, пасажир, стажист, стиліст, пломбір, ідеалізм, героїзм, акмеїст; дружній, східний, несказанний, здоровенний, невблаганний, фізичний, логопедичний, граматичний, хірургічний, специфічний, хімічний, прозаїчний, зеленуватий, синюватий, мішковатий, гордовитий, талановитий, сестрин, Олесин, бабусин, Софіїн, пташиний, солов’їний, лисячий, риб’ячий. (45)

Словниковий диктант № 12

Правопис прикметникових, дієприкметникових та дієприслівникових суфіксів

Східний, мільярдний, дорожній, нездоланний, офтальмологічний, героїчний, зеленуватий, заячий; зроблений, прикручений, сказаний, писаний, зрубаний, молотий, колотий, розглянутий, згорнутий, митний, дужий, лежачий, киплячий, стоячий, ведучий, бажаючий, зжовклий, горілий, посивілий, зголоднілий, лежачи, стоячи, говорячи, пишучи, ведучи, бажаючи, малюючи, згіркнувши, посивівши, говоривши, написавши, засвоївши, оформивши, сказавши, досягнувши, подолавши, доповнивши. (45)

Словниковий диктант № 13

Позначення чергування приголосних звуків на письмі

Ніженька, дружний, Ольжин, музичний, мушва, Стесі, празький, волзький, паризький, запорізький, кавказький, киргизький, убозтво, боягузтво, кременчуцький, вінницький, козацький, ткацтво, іртиський, сиваський, одеський, птаство, товариський, товариство, Київщина, Івано-Франківщина, Миколаївщина, Німеччина, Донеччина, Паращенко, Ващенко, піщаний, вощаний, дужчий, легше, вищий, ходжу, їжджу, вожу, пишу, печу, свічу, прощу, загублю, місячний. (45)

Словниковий диктант № 14

Правопис великої літери

Надія, Нестор Літописець, Олександр Петрович Довженко, Олег Ольжич, Пречиста Діва Марія, Ісус Христос, Берегиня, Перун, Зевс, Вовк та Ягня, Червона Шапочка, котик Мурчик, Вольфганг-Амадей Моцарт, Людвіг Ван Бетховен, Фонвізін, дон Педро, Дон Кіхот, Юпітер, Чумацький Шлях, Полярна зірка, Чорне море, пік Шевченка, Чернеча гора, мис Доброї Надії, набережна Лейтенанта Шмідта, Лос-Анджелес, Західна Україна, Президент України, Полісся, Голова Верховної Ради, Міністр освіти і науки України, епоха Відродження, Міжнародний жіночий День, День Перемоги; Конституція України , Данило Галицький, Маріїна порада, Укрінформ, Кобзареве свято, комета Галлея, НАТО, США, Золоті ворота, Херсонес, Укрсоцбанк. (45)

Словниковий диктант № 15

Лапки у власних назвах

Поема «Енеїда», медаль «Захисник Вітчизни», орден княгині Ольги, медаль «Мати Героїня», роман «Гайдамаки», опера «Князь Ігор», телеканал «1+1», орден князя Ярослава Мудрого, повість «Зів’ялі квіти викидають», телепередача «Акценти», повість «Захар Беркут», холодильник «Дніпро», пральна машина «Еврика», автомобіль «Таврія», газета «Літературна Україна», драма «Патетична соната», «Літопис Самовидця», корабель «Тарас Шевченко», літак «Антей», трактор «ХТЗ-7», Боїнг-747, АН-24, кінофільм «Зачарована Десна», станція «Площа Льва Толстого», станція метро «Либідська», аеропорт Бориспіль, станція Фастів-Перший, порт Черкаси, «Я (Романтика)», «Глитай, або ж Павук», орден Пошани, роман «Лихобор», орден «За заслуги», зупинка метро «Студентська», готель «Харків», табір відпочинку «Сонечко», печиво «Ювілейний букет», п’єса «Бояриня», картина «Приречені», посібник «Стилістика української мови», цукерки «Прометей», часопис «Березіль», газета «Українське слово», журнал «Смолоскип», автостанція «Заводська». (45)

Словниковий диктант № 16

Написання слів іншомовного походження

Директор, кредит, диплом, дистанція; тактика, титул, фортисимо; позиція, музика; симфонія, сигнал, синтаксис, таксист; цирк, цистерна, цифра, циферблат; речитатив, шифер, пейзажист, режим, жираф, джинси; риторика, історичний, гітарист; Антарктида, Флорида; Адріатика, Арктика, Африка, Балтика, Корсика; Алжир, Вашингтон, Чилі, Чикаго; Цицерон, Шиллер, Джигарханян; Тиціан, Жіоно, Великобританія, Крит, Мадрид. (45)

Словниковий диктант № 17

Написання слів іншомовного походження

Париж, Рим; Австрія, Ріо-де-Жанейро; Аргентина, Бразилія, Ватикан, Єгипет, Єрусалим, Пакистан, Сардинія, Сирія, Сицилія, Тибет; ідея, ілюзія, імунітет, Італія; аксіома, біографія, діагональ, радіус, тріумф, еволюція, історія, соціологія, цивілізація; таксі, шасі, пенальті, візаві, жалюзі; архів, академічний, банкір, бізнес, ванілін, вітамін, гімн, гімназія, мімоза, ліцензія, кіно, фініш, хірург. (45)

Словниковий диктант № 18

Написання слів іншомовного походження

Бинт, вимпел, графин, лимон; башкир, киргиз, кишлак; єпископ, митрополит; Батумі, Ніцца, Сідней, Філіппіни; Паганіні, Дебюссі, Грімм, Кіплінг; архаїзм, інтуїція, сюїта, Ізмаїл; антиісторичний, дезінформація; екзамен, дует, проект; декваліфікація, реабілітація; декрет, декламація, репетитор, секретар; Європа; абітурієнт, феєрія, фойє; ательє, віньєтка; прем’єра, інтер’єр, Руж’є; брошура, журі, парашутист, парфуми. (45)

Словниковий диктант № 19

Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складних іменників

Пароплав, працелюб, чорногуз, чистотіл, землеупорядник, лісостеп, шлакоблок, перекотиполе, одірвиголова, пройдисвіт, століття, п’ятиденка, півколо, пів’яблука, пів-Європи, полумисок, напівавтомат, авіаперевезення, автодром, велоспорт, мікроклімат; купівля-продаж, лікар-педіатр, інженер-технолог, вовчик-братик, прем’єр-міністр, член-кореспондент, генерал-майор, план-схема, дизель-мотор, блок-система, грам-атом, ліжко-місце, людино-день, тепло-маса, мати-й-мачуха, люби-лиш-не-покинь, сон-трава, віце-прем’єр, екс-губернатор, лейб-офіцер, максі-мода, міді-одяг, міні-футбол, обер-майстер. (45)

Словниковий диктант № 20

Правопис складних прикметників

Теплообмінний, радіофізичний, легкоатлетичний, західнослов’янський, волелюбний,машинобудівний, внутрішньошкільний,стодвадцятип’ятирічний, загальноісторичний, лівобережний, важкохворий; суспільно корисний, абсолютно сухий, діаметрально протилежний, біологічно активний, різко окреслений,взаємно перпендикулярний, правильно розташований, науково розроблений ; мовностилістичний, вузькоспеціальний, п’ятиповерховий, дворазовий, десятирічний, шестикутний; біло-чорно-сірий, діалектико-матеріалістичний, вокально-інструментальний, соціал-демократичний, генерал-губернаторський, освітньо-виховний, фізико-математичний, військово-морський, воєнно-стратегічний, військово-зобов’язаний, м'ясо-молочний, сніжно-білий, кисло-солодкий, жовтогарячий, південно-західний, північно-східний, грудочеревний, 20-літній, 9-відсотковий, життєлюбний. (45)

Словниковий диктант № 21

Правопис складних прислівників

Донині, позаторік, допізна, передусім, мимохіть, обіруч, тимчасово, знадвору, позаторік, спідлоба, донизу, скраю, учетверо, натроє, абияк, щодня, якнайкраще; по-людськи, по-нашому, по-господарському, по-четверте, так-то, хтозна-де, куди-небудь, будь-коли, вряди-годи, часто-густо, не сьогодні-завтра, більш-менш, ледве-ледве, як-не-як, пліч-о-пліч, далеко-далеко; до речі, уві сні, на жаль, на совість, у стократ, до ладу, з ранку до ночі, сам на сам, раз у раз, в цілому, в основному, по троє. (45)

Словниковий диктант № 22

Правопис прийменників, сполучників

Напередодні,обабіч, щодо, наприкінці, навпроти, заради, задля, поміж, посеред; з-за, із-за, з-над, з-перед, з-під, з-поза, з-поміж, з-понад, з-попід, з-посеред, з-проміж; у разі, під кінець, під час, що ж до; немовбито, тощо, притому, неначе, отже, зате, начебто, нібито, притому, тобто; для того щоб, при цьому, після того як, так що, у міру того як, незважаючи на те що, отож-то, тим-то, тільки-но, тому-то, тож-бо. (45)

Словниковий диктант № 23

Правопис часток

Аніяк, чимало, щоправда, декотрий, деколи, аніскільки, щоразу, аніяк, абияк, авжеж, атож, якби, щоб, нібито, абощо, хтось, десь, кудись; ходи-бо, давай-но, тим-то, як-от, прочитав-таки; стільки ж то, як би то; будь-що, куди-небудь, казна-хто, хтозна-коли, бозна що; таки прийшов, таки оглянув; дарма що, тільки що, хіба що, що ж до, що то за, що то, чи то; хай світить, нехай квітує; вивчив би, написала б; співай же зі мною; ти ж сам обіцяв. (45)

Словниковий диктант № 24

Правопис складноскорочених слів

Облвиконком, філфак, педуніверситет, профнастил, ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я), ВАТ (відкрите акціонерне товариство), НфаУ (Національний фармацевтичний університет), ТУ-34, ІЛ-80, К-700, АН-24, Укрінформ, Київміськрада, Мінздороввідділ, райвно, медінститут, райвійськкомат, СНД, МАУ, СБУ, ТСН, Укрпрофрада, ТОВ СП «Нібулон», лісостеп, юннат, фізмат, юрфак, загс, ГУ МВС, Бі-бі-сі, Сі-ай-сі, Укрнафта, ЗНО, ДПА, ООН, учком, стінгазета, Донбас, ЛАЗ, сільмаг, ГЕС, ТЮГ, АТС, СПУ, облдержадміністрація. (45)

Словниковий диктант № 25

Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ

Петрович, Іванович, Маркович, Ігорович, Олегович, Андрійович, Сергійович, Аркадійович, Терентійович; Анатоліївна, Юріївна, Пантеліївна, Сергіївна, Вікторівна, Глібівна, Олександрівна, Лазарівна, Іллівна, Яківна, Кузьмівна; Александров, Залеський, Міцкевич, Чапек, Гордєєв, Голубєв, Менделєєв, Матвєєв, Євдокимов, Єршов, Муромцев, Лазарев, Вересаєв, Афанасьєв, Юр’єв, Бєлінський, Лєсков, Смєхов, Звєрев, Новосьолов, Соловйов, Ізмаїлов, Івлєв, Шишкін, Кисельов. (45)

Словниковий диктант № 26

Правопис н та нн у прикметниках і дієприкметниках; не і ні з різними частинами мови

Дружній, східний, мільярдний, дорожній, несказанний, нездоланний, невблаганний, здоровенний; зроблений, прикручений, сказаний, писаний, зрублений; немовля, невпинний, нестямний, неволя, несміливий, невтямки, недолюблювати, недокрів’я, недоторканність, не написав, не підтвердив, не чотири, не так, не цілковито, не зовсім, не можна, не треба, не той, не на те, не раз, нездолані (перешкоди), непідтверджена (теорія), незавершена (праця); ніщо, ніколи, ніяк, ніякий, ні те ні се, ні з ким, ні в кого, ні туди ні сюди, ні до розмови. (45)

Словникові диктанти з різними орфограмами

Словниковий диктант № 1

Індоєвропейський, стоп-кран, агроекономічний, пан’європейський, авторськоправовий, камінчик, зекономити, боязкість, альфа-промені, червоногарячий, без’ядерний, до пуття, кінець кінцем, напрокат, як-не-як, з усіх-усюд, спідлоба, дарма що, та ж так, проїзний, десь-інде, молочнокислий, пасьянс, ідея-фікс, різдвяний, таки все, навряд чи, до речі, споконвіків, форс мажор, будь-що-будь, вольєр, тим часом, дотепер, зроду-віку, не по-людськи, пів’яблука, абихто, автомобільнотранспортний, по-товариськи, дит’ясла, пів-Львова, тьмяний, до побачення, будь ласка. (45)

Словниковий диктант № 2

Будинок учителя, орден Дружби народів, пів-Ялти, будь-що-будь, вольєр, вольт-секунда, марш-парад, нічичирк, неабихто, важкий-таки, з-посеред, ні світ ні зоря, по двоє, по-ведмежи, щонайдужче, Східна Європа, перекотиполе, зірвиголова, хитромудрий, зловорожий, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський парк, мис Доброї Надії, медаль «За відвагу», Декларація прав людини, Жанна Д’Арк, кон’юктура, фюзеляж, неньчин, мавпячий, Золоті ворота, День Перемоги, Київський будинок мод, ледве-ледве, набік, вперше, як слід, з радості, ну-ну, сіро-жовтий, зранку, новогрецький, високоморальний, морквяний, бур’ян. (45)

Словниковий диктант № 3

Працездатність, хлібопостачання, кінотеатр «Київська Русь», Палац урочистих подій, століття, синьо-біло-червоний, рюкзак, торф’яний, абітурієнт, гравюра, екс-чемпіон, сімдесятиріччя, хроніко-документальний, плодовоовочевий, жук-носорог, радіофізичний, чистотіл, півтори години, веломотоспорт, здавна, як слід, під час, потихеньку, пліч-о-пліч, в цілому, анізащо, Перше травня, епоха Відродження, Михайлівський Золотоверхий собор, чисто український, до крихти, Львівський палац одруження, заново, надвоє, хтозна-скільки, щоразу, без кінця, додолу, в обріз, де-не-де, на щастя, землероб, скраю, двохмільйонний, зелено-золотий. (45)

Словниковий диктант № 4

Сон-трава, дочиста, здавна, віч-на-віч, вперше, Міжнародний жіночий день, Ренесанс, напам’ять, кіловат-година, всього-на-всього, недогляд, будь-коли, щось, щонеділі, ні те ні се, чимало, тому-то, немовля, ніяковість, Паризька комуна, потроху-помаленьку, по-латині, все ж таки, деінде, час від часу, ні до чого, по-сьоме, раз у раз, живовидячки, неждано-негадано, ніскільки, нівелювати, ні світ ні зоря, до вподоби, далеко-далеко, під час, на зло, на світанку, орден княгині Ольги, потихеньку, по-моєму, до речі, за кордоном, неначе, тобто. (45)

Словниковий диктант № 5

Кільканадцять, емоційно забарвлений, Західно-Австралійський, яскраво-зелений, пізньозимовий, довговіїй, темно-коричневий, хлібопостачання, краєвид, кафе-закусочна, Різдво Христове, країни Близького Сходу, заслужений діяч мистецтв, Правобережна Україна, інтер’єр, дзвякнути, духмяний, ляльчин, передювілейний, пів-Африки, Мін’юст, трьох’ярусний, жираф’ячий, несказаний, друг-недруг, деякий, чимало, дедалі, ніби, де-небудь, недорід, негарно (погано), тихо-тихо, вбік, звечора, вкупі, вкрай, висококалорійний, чистокровний, сірокам’яний, радіофізичний, люби-мене (квітка), півогірка, південноукраїнський, жульєн. (45)

Словниковий диктант № 6

Незалежно від, без жартів, у галузі, з-під, кювет, міграція, гравюра, Дюма, курйоз, клієнт, абітурієнт, мавпячий, різдвяний, арф’яр, Монтеск’є, пів-Ялти, міжгір’я, Людвіг ван Бетховен, Дід Мороз, львів’янин, протока Па-де-Кале, Кавказький Хребет, ахілесова п’ята, Нобелівська премія, екс-чемпіон, козир-дівка, світогляд, натроє, заодно, учотирьох, зернобобові, генерал-полковник, по-українському, не до вподоби, неначебто, піваркуша, двохмільйонний, вкрай, шевченківський стиль, Миколин брат, Архімедові сила, туманність Андромеди, Полярна зірка, моральноправовий, емоційно-образний. (45)

Словниковий диктант № 7

Посеред, якщо, тому що, для того щоб, з-поміж, комюніке, перед’ювілейний, сам на сам, до вподоби, сюрреалізм, ін’єкція, конфеті, втридорога, імміграція, Вінниччина, раз у раз, по четверо, орден Святої Анни, вищезгаданий, баластний, супер-приз, вряди-годи, нюанс, кінотеатр «Юність», бриньчати, норд-ост, безгрішшя, народнопісенний, портьєра, возз’єднання, бовваніти, торфяний, оголошення, багатогранний, пам’ятник, півпарти, між’яр’я, лікар-педіатр, авіаперевезення, одірвиголова, пів’ящика, сон-трава, радіоточка, землеупорядник, що-небудь. (45)

Словниковий диктант №8

Беззмістовний, розрісся, світання, Ілля, розповіддю, совісний, прадід, кінь Гнідий, Полярна зірка, Ла-Манш, президент компанії, День незалежності України, трьох’ярусний, пів’їдальні, журі, митець, хвастун, кишеня, все одно, ні в кого, рік у рік, на жаль, темно-зелений, віч-на –віч, по- київськи, пів’яблука, життя, возз’єднання, лимонний, хто-небудь, пів-України, з-поміж, сузір’я, будь ласка, улітку, піввікна, попід, деякий, поки що, весна, Івасик-Телесик, Нептун, Дон Кіхот, вальтер-скотівський, півкилима. (45)

Словниковий диктант №9

Озеро Синевир, Симоненківські читання, сповістити, зжарити, з’єднатися, зекономити, абітурієнт, феєрія, кар’єра, парашутист, парфумерія, Жуль Верн, декваліфікація, реабілітація, Вільнюс, Паганіні, ательє, реєстр, жирафа, диспут, ілюзія, пенальті, жалюзі, академічний, 24 бізнес, попурі, візаві, речитатив, аспірантці, Скандинавія, совісний, інтермецо, дисидент, примадонна, талліннський, Віссаріон, Інеса, багаття, щедрістю, попідтинню, зміїний, незрівнянний, гречаний, орлиний, беззастережний. (45)

Словниковий диктант №10

Віддзеркалення, вранці, переді мною, Сонячна система, Вишневі усмішки, прив’ялений, предковічний, приклеїти, безсмертя, понадхмарний, міжпланетний, передчуття, обсмажити, спершу, неспроста, коефіцієнт, парашутист, естафета, проект, траєкторія, митрополит, ліцензія, Корсика, синтаксис, Закарпаття, ірраціональний, ралі, бравісимо, інновація, Одіссей, бароко, Сусанна, узбережжя, затишшя, лляний, міськком, священик, священний, попідвінонню, речитатив, ожеледь, лебединий, менший, громадянство, кореневий. (45)

Категория: Тестирование | Добавил: panova
Просмотров: 1877 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии и видеть ссылки на материалы могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт
Поиск